Kontakt

Dr hab. Jacek Wasilewski,


Zakład Antropologii Mediów WDIiB UW

Medioznawca, kulturoznawca,
badacz narracji i komunikacji społecznej

jacek.wasilewski@uw.edu.pl

Agnieszka Szumielewicz

Przedsiębiorczyni, kolekcjonerka sztuki, laureatka konkursu
Centrum Przedsiębiorczości UW w kategorii Przedsiębiorca Społeczny.

agnieszka@brandrepublic.pl